HỒ CÁ KOI GIA HUY

Địa chỉ: 10/20 ĐHT21 Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 0909.058.711
Email: info@hocakoi.org
Website: hocakoi.org

Một số công trình tiêu biểu